Wat is een 6-minutenzone?
WONEN vlakbij een AED, een VEILIG idee!

In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp aan slachtoffers van een hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee wordt de kans dat het slachtoffer overleeft aanzienlijk vergroot. Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood!

Voor een goed werkende 6-Minutenzone zijn nodig:

Een actief oproepsysteem

Er is één oproepsysteem in ons land, HartslagNu. Bij HartslagNu aangemelde burgerhulpverleners worden opgenomen in het oproepsysteem van de meldkamer van 112 in onze regio.

Veel burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn als in hun buurt iemand een hartstilstand krijgt. Bij een 112 melding van een hartstilstand, stuurt de 112 centrale automatisch een SMS bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer. Een deel van de hulpverleners wordt rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd, een ander deel krijgt de opdracht eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen. De burgerhulpverleners gaan door met reanimeren tot de ambulance arriveert en het ambulance personeel de reanimatie overneemt.

Voldoende AED's

Voor voldoende AED’s gaat Hart4Winterswijk uit van 6 minutenzones, bestaande uit elkaar overlappende cirkels met een maximale diameter van 500 meter, met in het hart een AED. AED’s, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor iedereen openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn.

AED-netwerk bebouwde kom met overlappende cirkels met een maximale diameter van 500 meter.

Volg je hart, steun ons!

Help ons om Winterswijk HARTveilig te maken.
WONEN vlakbij een AED: een VEILIG idee!

Er is veel geld nodig voor de aanschaf van de AED’s met de geklimatiseerde buitenkasten. Daarnaast moeten er voldoende middelen aanwezig zijn voor de instandhouding van het AED-netwerk, het preventief onderhoud van de AED’s en buitenkasten, de periodieke vervanging van de elektroden en accu’s en de vervanging van de AED’s en buitenkasten na beëindiging van de levensduur.