ANBI verklaring

Stichting Hart4Winterswijk is door de Belastingdienst erkend als ANBI instelling onder ANBI RSIN nr. 856877487, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar kan zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.