WINTERSWIJK – Wethouder Elvira Schepers heeft afgelopen woensdag samen met Bart Jan  uit groep 7 van Obs  Het Woold de 100ste AED in de gemeente Winterswijk officieel in gebruik genomen. Johan G. Esendam, voorzitter Stichting Hart4Winterswijk: “We zijn  we ontzettend blij met het bereiken van deze mijlpaal.”  Het apparaat hangt bij de ingang van de school. De wethouder prees niet alleen het doorzettingsvermogen van Esendam, maar ook de rol van het Woolds Belang. “Wees trots op jezelf”, benadrukte ze.

Op initiatief van René Walvoort van Woolds Belang is eind 2020 geld ingezameld voor een eigen AED in hun buurtschap. Zijn motivatie was kort en krachtig: “Het zal je maar gebeuren dat er in je omgeving iemand een hartstilstand krijgt en je  weet niet  hoe je moet handelen. Dat vergeet je je hele leven niet!”

102 AED’s

Esendam ging kort in op de geschiedenis van de AED’s in Winterswijk: “Eind 2016 bij de oprichting van Stichting Hart4Winterswijk, waren er slechts 18 AED’s  beschikbaar, waarvan 8 AED’s in de bebouwde kom en 10 AED’s in de buurtschappen.  In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om het aantal AED’s in de bebouwde kom en de buurtschappen te verhogen. Er zijn in diverse woonbuurten inzamelingsacties gehouden voor een eigen buurt-AED. Buurtbewoners zijn  huis-aan-huis gegaan om geld in te zamelen voor een AED in hun eigen buurt.  Mede door deze inzamelingsacties hangen er in de bebouwde kom van Winterswijk per heden 68 AED’s en 34 AED’s in de buurtschappen.  Alle 102 AED’s zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor iedereen  beschikbaar en inzetbaar. Dat betekent dat slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale tijd van 6 minuten gereanimeerd kunnen worden”.

Belang reanimatiecursus

Net als René Walvoort  en wethouder Elvira Schepers benadrukte Johan Esendam dat de AED’s alleen, niet zaligmakend zijn. “Daarmee ben je er nog niet. Rondom elke AED moeten ook voldoende mensen zijn die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. We willen als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting het volgen van een reanimatiecursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren. In een cursus van 2,5 uur leer je hoe je een hartstilstand herkent en wat je als eerste moet doen,. Verder leer je hoe je moet reanimeren, in welk tempo en hoe je een AED aansluit en bedient. Geef je op voor een reanimatiecursus via: https://hart4winterswijk.nl/leer-reanimeren/. De cursus kost s € 40,00 per cursist inclusief koffie/thee en lesboek. Er zijn ziektekostenverzekeringen waarbij je dit kunt declareren. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan kun je dit onder voorwaarden (zie de website) bij ons doen. ”

Meer algemene informatie: https://hart4winterswijk.nl.

Wethouder Elvira Schepers (links) stelt samen met Bart Jan de buurt-AED in het Woold officieel in werking. Links van haar René Walvoort en uiterst rechts Johan G. Esendam.

Foto: PR